سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصوره شیرنوردشیرازی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ارسیا مقتدری – استادیار زمین شناسی اقتصادی دانشگاه پیام نور مرکز اوز
بهزاد حاج علیلو – استادیار زمین شناسی اقتصادی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده:

ناحیه معدنی گل گهر در ۰۵ کیلومتری جنوب غرب سیرجان در استان کرمان و در لبه شرقی زون سنندج- سیرجان واقع شده است.در پلاژیوکلاز آبی غیرعادی دیده می شود که حاکی از جانشینی آهن در مراحل میانی جانشینی پلاژیوکلاز و تبدیل آن بهکلینوزئیزیت است. مگنتیت کانی اصلی اکسیدی در سنگ آهن گل گهر و پیریت فراوان ترین کانی سولفیدی است. غنی شدگی LREE/HREEاز عناصر با نسبت بالایLa/LuNدر کانسنگ و سنگ میزبان قابل مشاهده است. کانی سازی آهن در ترازهای عمقی کانسار از نوع مگنتیتی است و به سمت ترازهای میانی تا سطحی به ترتیب به انواع مگنتیتی-هماتیتی و هماتیتی تغییر می کند. از سوی دیگر دگرسانی سدیمی )آلبیتی( در ترازهای عمیق کانسار همراه با مگنتیت، دگرسانی پتاسیمی )فلدسپار پتاسیم( در ترازهای میانی همراه با مگنتیت و هماتیت و بالاخره دگرسانی فیلیک )سریسیتی( و سیلیسی در بالاترین بخشها با هماتیت مشاهده می شود. شواهد ژئوشیمیایی ،زمین شناسی و میکروسکوپی در این مطالعه حاکی از رخداد جانشینی آهن در طی فرآیند گرمابی- ماگمایی است. به طوریکه وزنه شواهد گرمابی بر سایر شواهد سنگینی می کند