سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عمید عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
مهناز خدامی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلا ت
محمدعلی علی آبادی –

چکیده:

اسکارن منطقه بندنرگس در ۰۷ کیلومتری شمال شرقی شهرستان بادرود و کمربند ارومیه – دختر قرار دارد. اسکارن ها در اثرنفوذ توده های گرانیت –گرانودیوریت ،تونالیت،کوارتزدیوریت در داخل سنگ های کربناته شکل گرفته اند. نتایج حاصل از دادههای ژئوشیمیایی و مطالعات پتروگرافی نشان می دهد که سنگ های این منطقه دارای ترکیب سنگ شناختی گرانیت گرانودیوریت،توف،کوارتزدیوریت و تونالیت بوده و مشخصات یک ماگمای کالکوآلکالن پتاسیم بالا،متاآلومینوس و تیپI را در ارتباط با قوس آتشفشانی است، نشان می دهد.از مقایسه داده های مربوط به نمونه های مورد مطالعه با توده های آذرین مولد اسکارن می توان دریافت که انطباق خوبی میان اکسیدهای عناصر اصلی این سنگ ها با توده های مولد اسکارن مس، طلا و آهن برقرار است.در نهایت با مقایسه عناصر جزئی این گرانیتوئیدها با سایر گرانیتوئیدهای مرتبط با اسکارن مس،روی و آهن شباهت آن با گرانیتوئیدهای اسکارنFe بیش از پیش آشکار می گردد.