سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طیبه برزگری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مح
مهناز خدامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
علیرضا امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
عاطفه طاهری – کارشناس ارشد زمین شناسی،دانشگاه تهران شمال

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۱۳ کیلومتری شهرستان ازناو یک کیلومتری مرزیان قرار گرفته است. در منطقه ازنا سنگهای دگرگونه به سن پر کامبرین با ترکیب سنگ شناسی گرانیت میلونیت و میکاشیست و کوارتز برونزد دارند. این سنگهااکثرا تحت تاثیر فازهای کوهزایی دچار تغییر شکل و دگر سانی شده اند. در مقاله تهیه شده به بررسی وضعیت تکتونیکی منطقه و شناسایی گسل ها و درزهای منطقه و تهیه رز دیاگرام های آن وهمچنین پتروگرافی منطقه پرداخته شده است .این مطالعات به منظور شناسایی کانی ها و سنگهای صنعتی عمده در منطقه و کاربرد آنها در صنعت می باش . د