سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل حسینیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
مهناز خدامی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلا
محمدعلی علی آبادی –

چکیده:

معدن فلدسپات حسین آباد در استان اصفهان و ۰۸ کیلومتری شمال شرقی کاشان واقع شده است و در زون ایران مرکزی قراردارد. سنگ های آذرین اصلی در محدوده ذخیره شامل میکروگرانودیوریت، داسیت، ریوداسیت و توف و آذرآواری های ائوسن می باشد. این سنگ ها بیشتراز کوارتز، فلدسپات ، آمفیبول در زمینه شیشه ای یا کوارتز-فلدسپاتی حاصل از تبلور مجدد زمینه تشکیل شده است. کانی های مونتموریونیت، ایلیت، کلسیت، هماتیت،اپیدوت، کلریت و آکتینولیت ثانویه نیز در برخی نمونه ها بچشم می خورد. از این میان فلدسپات فراوانترین کانی تشکیل دهنده این سنگ ها می باشد، بطوری که پتانسیل بالایی برای ذخیرهفلدسپات ایجاد کرده است. بیشتر فلدسپات های مشاهده شده از نوع ارتوکلاز و میکروکلین )پتاسیم دار( و آلبیت است. در اثر آلتراسیون آرژیلیک، کانی های رسی از جمله مونت موریونیت و ایلیت نیز حاصل شده است. نتایج حاصل از آنالیز اکسیدهای اصلی و عناصر کمیاب و مقایسه آنها با مقادیر استانداردهای صنعتی و تجاری فلدسپارنشان می دهد که این ذخیره در زمرهفلدسپات های پتاسیک قرار می گیرد و از درجه خلوص نسبتاً خوبی برخوردار میباشد.