مقاله مطالعات زمین شیمی سنگ های آتشفشانی سهند (شمال غرب ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در ژئوشیمی از صفحه ۳۰۱ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: مطالعات زمین شیمی سنگ های آتشفشانی سهند (شمال غرب ایران)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سهند
مقاله ارومیه – دختر
مقاله داسیت
مقاله فرورانش
مقاله محیط پس از برخوردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرمحمدی علیشاه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگیری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جنوب تبریز که بخشی از زون ماگمایی البرز باختری – آذربایجان به شمار می رود، سنگ های آتشفشانی و آذرآواری سهند گسترش قابل ملاحظه ای دارند. سنگ های آتشفشانی بیشتر از آندزیت، داسیت، ریوداسیت و ریولیت تشکیل شده اند و سنگ های آذرآواری عمدتا به صورت پهنه های ایگنیمریتی مشاهده می شوند. این سنگ ها غنی از عناصر سنگ دوست درشت یون (LILE) و تهی از عناصر با قدرت میدان بالا (HFSE) هستند. بالا بودن نسبت های LILE/HFSE و LREE/HREE در نمونه ها و شباهت ترکیب شیمیایی آنها با گدازه هایی که در مناطق شاخص فرورانش تشکیل می شوند، احتمال شکل گیری سنگ های منطقه را در یک محیط فرورانشی تقویت می کند. اما به نظر می رسد فرایند فرورانش، تاثیر اندکی در تمرکز عناصر Zr, Ta, Hf, Sm, Tb, Nd, Eu و Y در سنگ های منطقه و در عوض تاثیر قابل ملاحظه ای در تغلیظ عناصر U،Th و تا اندازه ای La داشته است. مقادیر عناصر وابسته به پتاسیم (Pb, P, Zr, Sr, Ba, Rb) در سنگ های مورد مطالعه نشان می دهد که سنگ ها در سری کلسیم – قلیایی قرار می گیرند و مقایسه سنگ های مورد مطالعه با انواع سنگ های کلسیم – قلیایی موجود در دنیا نشان داد که سنگ های منطقه بیشترین شباهت را با سنگ های کلسیم- قلیایی Erzurum-Kars ترکیه دارند. با توجه به این مساله، محیط زمین ساختی این سنگ ها احتمالا متعلق به یک کمان پس از برخورد است که صعود ماگما و احتمالا تولید آن، به وسیله گسل های امتدادلغز و زمین ساخت کششی همراه با آن کنترل می شود. این ماگماتیسم پس از برخورد، ممکن است در اثر برخورد پوسته عربستان با ایران مرکزی رخ داده باشد.