سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم کاهه – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی،
پرویز غضنفری – عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی، واحد قز

چکیده:

حوزه آبخیز توچال با مساحت ۸۴/۸۵ کیلومترمربع در خاور تهران و در زون البرز مرکزی واقع شده است. حوزه آبخیز توچال یکی از زیرحوزه های رودخانه جاجرود است. سازند شمشک متعلق به دوران مزوزوئیک قدیمی‌ترین سنگ‌های موجود در منطقه مورد مطالعه را تشکیل می‌دهد و جدیدترین واحد‌های سنگی متعلق به نهشته های کواترنری است. سازند قرمز بالایی بیشترین مساحت از کل حوزه را شامل می شود. طی مشاهدات میدانی و با به کارگیری نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ خاور تهران و نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ خاور تهران و با تفسیر عکس های هوائی و ماهواره ای و مشاهدات میدانی منطقه، فیزیوگرافی، زمین شناسی و زمین ریخت شناسی حوزه بررسی و با محاسبه پارامترهای آماری از روی منحنی های تجمعی، انتقال رسوب در هر یک از زیرحوزه های حوزه آبخیز ارائه شده است