سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان کریم پور – کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
عبداله سعیدی – استادیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
فریبرز قریب – استادیار مرکز مطالعات کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشو
راضیه لک – استادیار سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

در کشور ما برروی سازندهای مربوط به دوره کواترنری و به ویژه سازندهزاردره بسیار کم مطالعه شده و بسیاری از ویژگیهای رسوب شناسی آن ناشناخته مانده است این نهشته ها مربوطبه محیط رودخانه ای است که براثر سیلاب های فراوان در ابتدای کواترنری و همزمان با دوره بارانی برجای گذاشته شده اند دراین شرایط که ا زحدود ۱/۸ میلیون سال گذشته تا حدود ۷۰۰ هزارسال پیش درایران و به ویژه دامنه های البرز حاکم بودهاست حدود ۱۰۰۰ متر از این نهشته ها برجای ماندها ست نهشته های نامبرده شده در طی آخرین فاز کوهزایی پاسادنین و تحت اثر نیروهای تکتونیکی وارده بر پوسته ایران زمین در ۷۰۰ هزارسال پیش چین خورده اند و هم اکنون به صورت تپه های نه چندان بلند درکوهپایه های البرز نمایان شده اند این سازند در خاور تهران بطور آشکار و بسیار زیبا بصورت تپه های بلندیهایی در دامنه جنوبی البرز وجوددارد و بافت مسکونی، نظامی، دانشگاهی وکارخانه های زیادی بر روی ان بنا شده است.