سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیرا جنگانی – کارشناس ارشد چینه و فسیل شناسی
هاجر مشایخ – کارشناس ارشد

چکیده:

منطقه مورد مطالعه درشرق شهر بوشهر بین اسکله های هلیله و بندرگاه قرارگرفته است نمونه برداریبصورت سطحی و تا عمق ۲۰سانتیمتری انجام شده است عمده ذرات رسوبی ایستگاه های مطالعاتی ماسه ای بوده که با درنظرگرفتن میزان مواد کربناته بیش از۵۰درصد رسوبات این منطقه ماسه آهکی می باشد بین ذرات و کربنات همبستگی مثبت وجود داشته به طوریکه با درشت شدن ذرات میزان مواد آهکی افزایش می یابد جورشدگی درتمام ایستگاه های نمونه برداری شده بسیارضعیف Bad sorting می باشد بطوریکه ماسه سیلت و گاها گراول درایستگاه ها مشاهده می شود دربررسی فرامینیفرها تعداد۲۰جنس و ۴۶گونه تشخیص داده شد که بیشتر از خانواده Miliolinidae می باشد جنسهای Triculina Quinqueloculina دارای متنوع ترین گونه ها بودند.