سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افسانه دهقان چناری – مدیریت زمین شناسی دریایی
راضیه لک – دکتری رسوب شناسی

چکیده:

خلیج فارس یک حوضه رسوبی با منشا تکتونیکی است که درجنوب ایران واقع شده است وسعت آن حدود ۲۳۷۰۰۰ کیلومتر مربع است پس ازخلیج مکزیک و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان به شمار می اید اگرچه مطالعات وسیعی دراین بخش انجام پذیرفته است ولی بخش شمالی تا به حال موردمطالعه جامع و کامل رسوب شناسی واقع نگردیده است این پژوهش به منظور شناسایی منشا رسوبات کانیهای تشکیل دهنده رسوبات بستر و بررسی تغییر جنس رسوبات ازبخش ساحلی به سمت دریا و بررسی تغییر جنس رسوبات و میزان حمل شدگی رسوبات و مقایسه کانیهای سازنده رسوبات دربخش شمالی با اطلاعات بخش جنوبی خلیج فارس سواحل امارات بررسی گردید مدیریت زمین شناسی دریایی سازمان زمین شناسی به منظور نیل به هدف مذکور تعداد ۲۴۰ نمونه از رسوبات سطحی خلیج فارس با استفاده از دستگاه نمونه بردار رسوب بستر برداشت شد این نمونه ها درازمایشگاه رسوب شناسیمورد آنالیز دانه بندی در۶فراکسیون قرارگرفتند و سپس توسط میکروسکوب بیناکولارمدل SMZ 1500 مورد مطالعه مورفوسکوپی و مورفومتری کانی شناسی با استفاده از میکروسکوپ بیناکولار و همچنین موردمطالعات کانی شناسی و شناسایی رسها XRD و مطالعات بامیکروسکوپ الکترونی قرارگرفتند.