سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بایرامعلی محمدنژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه
حسین اردلان – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات آب
یوسف خلج – دکتر موسسه تحقیقات آب

چکیده:

رسوبگذاری در مخازن سدها به عنوان یکی از مشکلات عمده سدهای در حال بهره برداری می باشد. انباشت رسوبات در مخزن سد از یک طرف با کاهش ظرفیت مفید مخزن و از طرف دیگر با برهم زدن تعادل رسوبات رودخانه باعث بروز مشکلات متعدد می گردد. خروج رسوبات پشت سدتوسط دریچه های تحتانی )عملیات شاس( یکی از روش های عمده مورد استفاده جهت تخلیه این رسوبات می باشد. در انجام این عملیات اطلاع ازنحوه حرکت و موقعیت جریان رسوبی در مدیریت زمان باز و بسته شدن دریچه ها بسیار مهم می باشد. در این مقاله، برخی نتایج اندازه گیری های میدانی انجام شده در محدوده سد و بخصوص در زمان رخداد جریان گل آلود و نیز نتایج مدل سازی سه بعدی جریان گل آلود ارائه گردیده است. ارائه توضیع غلظت رسوب در محدوده مخزن سد و نیز تعیین محدوده های رسوبگذاری و فرسایش در مخزن سد از جمله نتایج بدست آمده است.