سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد دهجو – دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند
احمد آریافر – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند
سهیل زارع مطلق – عضو هیئت علمی گروه معدن دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشجوی دکتری دان

چکیده:

یکی از روش های کم هزنیه و سریع برای پی جویی و اکتشاف مواد معدنی بویژه در نواحی وسیع، استفاده از تکنیک های سنجش از دور می باشد. با توجهب ه ارتباط بین کانی سازی و آلتراسیون ها و گسل ها می توان گفت که با شناسیی شناسایی آلتراسیون ها و گسل ها می تواند پی بوجود مواد معدنی برد. در این مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ۷ و سنجنده +ETM و بهره گیری از تکنیک های مختلف دور سنجی از جمله ترکیب های رنگی، نسبت های باندی و آنالیز مؤلفه های اصلی، اطلاعات مربوط به آلتراسیون ها در ورقه ۱:۲۵۰۰۰۰ بیرجند استخراج گردیده است. در نتیجه این پردازش آلتراسیونهای مهمی از جمله آلتراسیونهای رسی، اکسیدهای آهن دو و سه ظرفیتی که فاکتورهای مهمی برای پی جویی ذخایر معدنی بخصوص ذخایر پورفیری می باشد در منطقه شناسایی گردیدند. مقایسه نتایج مربوط به روش های PCA و نسبتهای باندی نشان می دهد که این روش ها ابزارهای توانمندی جهت پردازش تصاویر ماهواره به منظور شناسایی نواحی پتانسیل دار معدنی می باشند. بکارگیری تکنولوژی سنجش از دور می تواند نقش مهمی در مدیریت زمان و هزینه در فرآیند پی جویی و اکتشاف مواد معدنی ایفاد نماید.