سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیل زارع مطلق – دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اردشیر هزارخانی – دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی شبانکاره – دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

عنصر منگنز در طبیعت بیشتر به صورت ترکیبات اکسید و کربنات به صورت کانسارهای رسوبی یافت می شود. در ایران ذخایر منگنز به صورت گرمای، کانسارهای آتشفشانی رسوبی و پلی ژنتیک شناسایی شده اند. از روش های مفید اکتشاف کانسارهای منگنز مطالعات دورسنجی بوده، لذا در این مقاله با داده های ماهواره ای +ETM به شناسایی زون های پتانسیل دار مرتبط با کانی زایی در اطراف شهر انارک پرداخته می شود. برای این منظور ابتدا مدل های مفهومی کانی سازی و فاکتورهای کنترل کننده آن تعریف و بر روی داده ها تصحیحات رادیومتر متریک و هندسی صورت گرفت. در بخش پردازش تصویر ترکیب رنگی کاذب RGB برای همه ترکیب های باندی انجام و با توجه به ضرایب همبستگی دو ترکیب رنگی کاذب ۷-۳-۴ و ۷-۴-۱ پیشنهاد گردیدند. آنالیز مؤلفه های اصلی (PC2,PC3,PC4)RGB نیز روی داده های ماهواره ای منطقه صورت گرفت و زون های کانی سازی به رنگ نارنجی تفکیک گردیدند. با روش کسر حداقل نویز نیز مناطق دارای پتانسیل به رنگ آبی مشخص شدند. به دلیل پوشش گیاهی بسیار کم در این منطقه نیازی به حذف پوشش گیاهی نمی باشد. در تصویر حاصل از تحلیل آلتراسیون محدوده، رنگ سفید مایل آبی نشانه وجود آلتراسیون مناسب برای همراهی منگنز می باشد. نهایتاً با تفسیر دقیق داده های ماهواره ای و تلفینق کلیه اطلاعات، نقشه های نهایی مناطق امید بخش تهیه و نقاط دارای پتانسیل کانی زایی منگنز در منطقه برای مراحل بعدی اکتشاف و کنترل صحرایی معرفی گردیدند.