مقاله مطالعات حفظ و مرمت پوست نوشته ای قرآنی متعلق به سده های سوم و چهارم ه. ق. که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: مطالعات حفظ و مرمت پوست نوشته ای قرآنی متعلق به سده های سوم و چهارم ه. ق.
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوست نوشته
مقاله مرکب
مقاله رنگدانه
مقاله حفاظت و مرمت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردوانی لی لی
جناب آقای / سرکار خانم: بهادری رویا
جناب آقای / سرکار خانم: بحرالعلومی فرانک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه روی نسخ خطی قدیمی شامل شناسایی بستر، مرکب و رنگدانه های مورد استفاده در آن ها همچنین شیوه های درمان، نمایش و نگهداری این آثار، از موضوعاتی است که همواره ذهن پژوهشگران این حوزه را به خود مشغول داشته است. از همین رو در پژوهش حاضر، این چنین مطالعاتی روی یکی از قدیمی ترین مجموعه دست نوشته های قرآنی که شامل پانزده برگ است، انجام شده است. این مجموعه از داخل دیوار بنایی در مهریز یزد به دست آمده که بر اساس رسم الخطی که دارد متعلق به سده های سوم و چهارم ه. ق. دانسته شده است. پس از بررسی این مجموعه در زیر نور فرابنفش نوع بستر، مرکب سیاه و رنگدانه های قرمز و سبز موجود در آن، با استفاده از روش های دستگاهی شناسایی گردیدند. به علت محدودیت در میزان نمونه ها، برای آنالیز از روش های دستگاهی غیرتخریبی یا روش هایی که به حداقل نمونه نیاز دارند، استفاده شد. بدین منظور، روش های طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه FTIR و میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به آنالیز پاشندگی اشعه ایکس SEM-EDX، به کار گرفته شدند.
در پایان، نتایج مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که بستر دست نوشته ها، پوست است. همچنین تجزیه شیمیایی مرکب ها نشانگر این بود که در ترکیب برخی از مرکب های قرمز، ترکیبات جیوه (شنگرف) به کار رفته و تعدادی از آن ها نیز دارای ترکیبات آلی یا آهن هستند. مرکب سبز دارای ترکیبات مس و در مرکب سیاه عناصری مانند آهن و کربن به کار رفته است. پس از انجام مطالعات آزمایشگاهی و بررسی عوامل آسیب رسان، مراحل حفاظت، مرمت و نگهداری این قطعات پوست نوشت قرآنی نیز انجام گردید.