سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا زندمقدم – استادیاروعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد استان
معصومه امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه توسعه دامداری های سنتی به ویژه درروستاهای کشور امری بدیهی به نظر می رسد متاسفانه درراستای صنعتی شدن واحدهای دامپروری توجه کافی به ساختمان ها و تاسیسات دامداریهای کوچک روستایی به عمل نمی اید هدف ازاین تحقیق بررسی وضعیت دامپروری و ساختمان های آن درروستایی مازندران به ویژه درروستای دازمیرکنده ازتوابع شهرستان ساری می باشد دراین پژوهش جمع آوری دادهها با استفاده ازپرسشنامه انجام شد ۳فرضیه برای این پژوهش درنظر گرفته شده و تجزیه تحلیل آن دردو سطح توصیفی و استنباطی بوده است و با استفاده ازروش اماری SPSS و ازمون استقلال صفات به اثبات رسیده اند. باتوجه به اثبات فرضیه ها میتوان نتیجه گرفت که طراحی ساختمان های مناسب دامداری براساس ضوابط و اصول و باتوجه به اقلیم منطقه توجه به میزان آب مصرفی – میزان نیاز به فضاهای باز و بسته دراستانداردهای فضایی و استفاده ازمصالح بومی و رعایت بهداشت و اگاهی درطراحی مناسب فضای دامداری به گسترش و بهبود دامداری و بهره دهی دام کمک می کند.