سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیما اکبری پایدار – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف
امین بلوری – کارشناسارشد ژئوتکنیک، مدیر پروژه، مهندسین مشاور آبفن
منصور فدایی – کارشناسژئوتکنیک، مهندسین مشاور آبفن

چکیده:

سد کینهورسدر استان زنجان و در فاصله ۱۴ کیلومتری جنوبغربی شهرستان ابهر و حدود ۵ کیلومتری روستای کینهورسقرار دارد. به طور کلی اهدافاحداث سد تامین کمبود آب شرب شهرستان ابهر و خرمدره در افق سال ۱۴۰۰ و تامین حقابه ۱۵۶۸ هکتار اراضی کشاورزی و باغات حد فاصل سد و شهرهای ابهر و خرمدره می باشد. این سد از نوع سنگریزه ای با هسته رسی می باشد. ساخت بدنه این سد به پایان رسیده و در حال حاضر آبگیری می شود. به منظور رفتارنگاری بدنه و پی سد در شرایط مختلفساخت، اولین آبگیری و بهرهبرداری درازمدت، سیستم ابزار دقیق طراحی و اجرا گردیده است. در این مقاله نتایج پیزومترهای کاساگراند و الکتریکی نصبشده جهت بررسی تغییرات فشار آب حفره ای در طول ساخت و آبگیری قسمتهای مختلف بدنه و پی ارائه شده و مورد تحلیل واقع می گردد. نتایج حاصله در طراحی های آتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.