سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نجمیه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
احمد سدیدخوی – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
فروغ صدودی – پژوهشگر موسسه تحقیقات علوم زمین پتسدام

چکیده:

فلات ایران به عنوان بخشی از زون فعال زمین ساختی الپ هیمالیا از شمال به زونهای تغییر شکل یافته البرز و کپه داغ در نزدیکی صفحه توران درجنوب به نوار چین خورده راندگی زاگرس و گوه برافزایشی مکران در نزدیکی صفحه عربستان و در شرق به جنوب غربی بلوک افغانستان محدود می شود درحال حاضر تنشهای فشارشی ناشی از بازشدگی دریای سرخ و گسترش اقیانوس هند منجر به همگرایی صفحات اوراسیا و عربستان با سرعتی د رحدود ۳۵ میلی متردر سال با یک روند شمالی جنوبی و با ازیموت N15E شده است. این تنش فشاری محیط زمین شناسی و تکتونیکی کنونی ایران را کنترل می کند که منجر به کوتاه شدگی و ضخیم شدگی در بیشتر بخشهای پوسته ایران فرورانش صفحه اقیانوسی عربستان به زیرمکران و گسلش امتداد لغز و معکوس در فلات ایران شده است.