سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مژگان اصولی – لیسانس آبیاری از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره))کارشناس شرکت مادر
رضا سهرابی – ( کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران) مشاور ارشد امور منابع آب ش

چکیده:

در دهه‌های اخیر با رشد جمعیت ، مصارف آبی نیز روز به روز افزایش می یابد ازجمله نیازشرب، مصارف صنعتی برای تولید شغل وتامین مواد و مصنوعات مورد نیاز و نقش کشاورزی به عنوان تولیدکننده اصلی غذا پررنگ‌تر شده است. در حالی که منابع آبی محدود و آلودگی آنها روز به روز در حال افزایش است و این امر خصوصاً در مناطق خشک فشار روزافزون بر سفره‌های آب‌های زیرزمینی را به همراه دارد.به همین منظور مطالعات به هم پیوسته منابع آب درمحدوده شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی با منابع آبی سطحی بسیار محدود و سیلابی و سفره های زیرزمینی عمدتاً بحرانی و نظام سنتی بهره برداری از آب که بصورت قنات و آب انبار میباشد صورت گرفته است و در آن سعی گردیده با استفاده از تلفیق روشهای سازه ای و مدیریتی مانند مهار آبهای سطحی و کاهش مصرف آب کشاورزی با تغییر و بهینه‌سازی الگوی کشت و هدایت نیروی کار به سمت صنایع الگویی پایدار برای استفاده از منابع موجود معرفی گردد .به همین منظور ابتدا کلیه منابع و مصارف موجود و کلیه مناطقی که کوچکترین پتانسیل منابع آبی و سیلابهای فصلی در آن وجود دارد شناسایی و پس از بهینه نمودن مصارف آبی با معیارهای اقتصادی الگوهایی برای توسعه داده شده تا بتوان ضمن تطبیق با وضعیت اجتماعی منطقه ورشد اقتصادی ساکنان ، منابع آبی موجود را تقویت و گامی در جهت توسعه پایدار برداشت