سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا مویدفر – دانشجوی دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران
کامران حاج نصرالهی – مدیرکل دفترآمار و فناوری اطلاعات وزارت راه و ترابری
علی منصورخاکی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدحسین ساداتی بالادهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

پیرو تصویب انجام مطالعات امکان سنجی احداث سیستم حمل و نقل همگانی ریلی درشهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر این مطالعات درابتدای سال ۱۳۸۱ برای شهرکرج اغاز گردید. جمعیت شهر کرج در آن زمان ۱۲۰۰۰۰۰ نفر بوده است و افق طرح این مطالعات برای سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته شد درمطالعات سال ۱۳۸۱ آمارگیری مبدا-مقصد به روش مصاحبه کنارجادهroad side interview انجام گرفت و ماتریس تعیین شده به شبکه حمل و نقل خصوصی شبکه معابر و شبکه حمل و نقل عمومی تخصیص داده شد درنهایت نتایج مطالعات مذکور به تعیین گزینه های مختلف سیستم حمل و نقل ریلی تقاضای بی از ۱۰۰۰۰ نفر در ساعت درهر جهت منجر گردید. درگزینه شماره یک پیشنهادی ۶۰/۵ کیلومتر مسیر جهت استقرار سیستم حمل و نقل ریلی پیشنهاد گردیدکه طی صورتجلسه چهل و هشتم جلسه شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مورخ ۱۳۸۲/۷/۱ خط یک و دو پیشنهادی از گزینه شماره پروژه قطار شهر کرج از میدان دانشگاه تا سه راه اندیشه به طور ۲۴/۸ کیلومتر با اولویت اجرایی پروژه از میدان دانشگاه تا ایستگاه قطار سریع السیر تهران کرج مورد تصویب قرارگرفت.