سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عادله قلی پورکنعانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سیدهژیر بهرامی –

چکیده:

دراین مطالعه وب نانولیفی مخلوط کیتوسان – پلی وینیل الکل CS/PVA درنسبت CS/PVA 25/75 توسط روش الکتروریسی تهیه شد تصاویر Sem نشان دهنده نانوالیافی با قطرمتوسط ۲۲±۱۵۰نانومتر و مرفولوژی یکنواخت و بدون دانه تسبیحی می باشد به منظور بررسی چگونگی اثرداربست های نانولیفی حاصل برالتیام زخمهای گرد تمام عمق مطالعات بالینی برپوست پشت ۸سرموش صحرایی انجام شد نتایج ماکروسکوپی حاصل ازاندازه گیری سطح زخم درزمانهای مورد نظر ۲و۵و۷و۱۲ روز نشاندهنده بهبود بسیاربهتر ظاهر زخمهای پوشش یافته با داربست کیتوسانی نسبت به زخمهای کنترل درمدت زمان یکسان می باشد به منظور بررسی روند ترمیم زخم بصورت میکروسکوپی آزمایشات پاتولوژی برنمونه زخمهای صورت پذیرفته و معیارهای رشد اپیتلیال کلاژن زایی و آرایش کلاژنی ضخامت بافت جوانه ای و فاکتور کلی بهبود بررسی شده است.