سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیره حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
مجتبی معمارزاده زواره – دانشجوی کارشناسی ارشداکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا عرب امیری – دکتری اکتشاف معدن، استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
سوسن ابراهیمی – دکتری زمین شناسی اقتصادی، استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

محدوده اکتشافی کانسار آهن زیدر در محدوده شهرستان شاهرود و در حد فاصل زون ایران مرکزی و البرز شرقی واقع شده است. کانیسازی در واحد رسوبی – آتشفشانی ائوسن واقع شده و سنگ میزبان آن شامل آهک، ماسهسنگ، شیل و توده نفوذی گرانودیوریت ژوراسیک میباشد. ماده معدنی به صورت عدسی و همشیب با سنگ میزبان تشکیل شده و شامل مگنتیت، هماتیت، گوتیت، لیمونیت و پیریت است. کانیهای باطله شامل کوارتز و کربنات است. مقدار Fe2O3 بین ۴۸ تا ۶۲ درصد میباشد. مطالعات زمینشناسی، کانیشناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی کانسار آهن زیدر مشخصکننده کانی سازی از نوع هیدروترمال بوده که منبع آهن آن احتمالاً محلولهای هیدروترمال ناشی از فاز ولکانیکی ائوسن و توده نفوذی گرانودیوریتی ژوراسیک فوقانی موجود در منطقه میباشد. نمونههای زمین شناسی برداشت شده در منطقه، نتایج بدست آمده از دادههای مغناطیس سنجی را تائید میکند.