سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیل زارع مطلق – دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر- گروه مهندسی معدن دانشگ
اردشیر هزارخانی – دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن عینی فر – گروه مهندسی معدن دانشگاه سیستان و بلوچستان
احمد آریافر – گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند

چکیده:

وجود کانسارهای با ارزش اقتصادی از ع وامل مؤثر در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال منطقه ای و ملی به شمار می آید. با توجه به وضعیت زمین شناسی و ساختاری استان سیستان و بلوچستان، احتمال شناسایی کانسارهای اقتصادی کرومیت در این منطقه فراوان است. در این مقاله کانسار کرومیت گونیچ واقع در جنوب زاهدان از نظر اقتصادی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. کانسار مذکور از نظر تقسیمات واحدهای زمین شناختی و ساختمانی ایران در زون فلیش یا زون نهبندان- خاش واقع شده است. در این زون رخنمون هایی از سنگ های آتشفشانی، آهک ها، شیل های سیلیسی، رادیولاریت، دیاباز و اولترابازیک وجود دارد که در بعضی موارد کاملاً تکتونیکی و خرد شده است. این کانسار به صورت عدسی شکل و دارای شیب تقریباً قائم می باشد. جهت ارزیابی کانسار عملیات اکتشافی شامل تهیه نقشه ها، حفر ترانشه و چاهک های اکتشافی و نمونه برداری جهت انجام آنالیزهای شیمیایی، کانی شناسی و پتروگرافی صورت گرفته است. بر اساس این مطالعات کانسار مذکور دارای عیار متوسط (Cr(2)O(3 و سنگ های دربرگیرنده دارای انواع کانی های اولیه اولترامافیک و کانی های ثانویه نظیر سرپانتین، تالک، منیزیت و هیدرومنیزیت می باشند. با توجه به روند و شیب غالب کانسار، معدنکاری پلکانی روباز با نسبت باطله برداری ۲/۲۷؛ حداکثر ارتفاع دیواره پله ۸ متر، شیب پله ها ۶۵ درجه برای این معدن از نظر فنی طراحی گردید. نتایج حاصل از ارزیابی و محاسبات اقتصادی حاکی از این است که در حال حاضر با توجه به میزان ذخیره قطعی و قیمت کرومیت، بهره برداری از کانسار مذکور با سوددهی مناسب همراه نخواهد بود. در عین حال با عملیات اکتشافی دقیق تر، کاهش عمر بهره برداری معدن و افزایش تولید سالیانه، می توان به احتمال وجود کانساری اقتصادی در منطقه امیدوارتر بود.