سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی صادقی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی خیرمند – استادیار دانشکده شیمی دانشگاه یاسوج
احسان زرمهری – کارشناس ارشد مهندسی شیمی شرکت پارسیان پویا پلیمر
مهرداد طاهران –

چکیده:

پیلهای سوختی پلیمری به عنوان یکی از دو فناوری راهبردی توسط سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) در سند راهبردی پیل سوختی کشورمان قرار گرفته است. این سازمان سعی کرده تا با تعریف و انجام پروژههای مطالعاتی و پژوهشی به دانشنظری تولیدقطعات این نوع از پیلهای سوختی دست پیداکند و بر اساس دانش به دست آمده به بومی سازی آنها بپردازد. یکی از قسمتهای مهم در پیل سوختی پلیمری، قسمت لایه نفوذ گازی و کاتالیست است کهسانا بررسی مطالعات امکان سنجی ساخت آن را در دستور کار خود قرار داده است. شرکت پارسیان پویا پلیمر به عنوان مجری این طرح، مطالعات کاملی را در زمینه امکان سنجی ساخت لایه نفوذ گازی وکاتالیست انجام داده است و نهایتا مشخص شد که امکان ساخت این قسمتها در ایران با شرایط خوبی از لحاظ تامین امکانات و مسائل اقتصادی، امکانپذیر است. طراحی خط تولید این قطعات با در نظر گرفتن تمامی شرایط و منابع موجود، انجام شده است که نتایج آن را در اختیار سانا قرار داده است.