سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی خانزادی – استاد دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان اله اشتهاردیان – دانشجوی دکتری مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
شاهین دبیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت
حسین حمشت نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

اکثر پیمانکاران در برخورد با مناقصات از یک سیستم مدون قابل استنادی پیروی نمی کنند و با یک قضاوت احساسی گاه خود را متحمل خسارات زمانی و مالی جبران ناپذیری می نمایند . در این مقاله یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری شرکت یا عدم شرکت در مناقصه منطبق بر شرایط واقعی حاکم برنظام پیمانکاری کشور ارائه شده است . بدین منظور کلیه عوامل و پارامترهای موثر در این تصمیم گیری با بهره گیری از روش دلفی شناسائی گردیده و با انجام یک مطالعه آماری در میان ۳۸ پیمانکار دارای صلاحیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی میزان واقعی تاثیر هر عامل استخراج شده است . این مدل با تعریف یک تابع وزنی تحلیل گر به تصمیم گیرنده این قدرت را می بخشد تا از یک قضاوت مستدل ارزشی با همان اطلاعات اندک در اختیار خود ازهر مناقصه بهره مند گردد