سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رویا احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
وحید امانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
سعید سوزنگرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

مطالعات آغازین اثر تغییرات استخلاف های هالوژنی بر میان NICS حلقه های ترکیب ۱- (۴- فلوئوروفنیل) – ۲ و ۳- دی هیدرو -۱ H – نفتو – ۱ و ۲ – e 1 و ۳ اکسازین -۳- اُن ۴ حلقه وجود دارد که به ترتیب حلقه ها از سمتی که به هالوژن متصل هستند به نام A, B, C,D نامگذاری شده اند محاسبات و بررسی نشان می دهد که میزان آروماتیسته در حلقه A متصل به هالوژن در همه موارد بیشترین تعداد خود را داراست در حلقه B میزان آروماتیسته پیش بینی شده صفر است و در حلقه C و D نسبت به حلقه A ترتیب افزایش آروماتیسته روند زیر را دارد. A>D>C در مرحله دیگری از بررسی ها با تعویض هالوژن حلقه A از F به I روند زیر مشاهده گردید. در حلقه A زمانیکه هالوژن ها تغییر یافت افزایش میزانآروماتیسته در ترکیب های هالوژن دار به ترتیب زیر است: F >Cl >Br >I