سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوید لطفی عمران – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید مرتضی مرندی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کمیل رجائی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

تحقیقات اخیر نشان داده است که جهت اصلاح مخلوطهای آسفالتی اصلاح شده با پلیمر،به روشهای دقیق تری نیاز است. در این مقاله یک سری آزمایشات خزش دینامیکی بر روی نمونه های اصلاح نشده و اصلاح شده با پلیمر SBR انجام گرفته است. در این راستا تغییرشکلهای ماندگار در مخلوط های آسفالتی با دانه بندی های باز و توپر مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتایج نشانداده است که مخلوط های با دانه بندی توپر پتانسیل تغییر شکلماندگار بیشتری نسبت به مخلوط های با دانه بندی باز دارد. بعلاوه پتانسیل تغییر شکلماندگار نیز بهینه یابی شده است