سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضوان بهفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود،دورود،ایران

چکیده:

آنچه که امروزه درکشورهای مختلف دنیا دیده میشود تولید و مصرف انواع مختلف سیمان با خصوصیاتو کاربردهای متنوع است که به مرور بعنوان جایگزین سیمان پرتلند سنتی مطرح هشده اند این درحالی استکه مساله تنوع سیمان درکشور ما هنوز از جایگاه چندان مطلوبی برخوردار نیست و نه تولید کننده حاضر است ریسک تولید محصول جدید را بپذیرد و نه مصرف کننده از آن استقبال می کند سابقه نیز نشان داده است که بیشتر تلاشها دراین زمینه با شکست مواجه بوده است یکی از انواع سیمان مرکب یا آمیخته است که با بررسی آن پرداختیم دراین مطالعه اثرات افزودن درصدهای وزنی متفاوت پزولان طبیعی برخصوصیات خمیر و ملات سیمان پرتلند تیپ ۲و۵ با کیفیت و بلین های متفاوت بررسی شد و آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی ان ها براساس استاندارد ملی ایران مورد مقایسه قرارگرفت و افزودن ۳۰% پزولان به سیمان تیپ ۲و۲۰% به سیمان تیپ ۵ با کیفیت مشخص درنتیجه آزمایشگاهی شرایط استاندارد را پاسخگو بود.