سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میلاد مرادی دشت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
علی علوی فاضل – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
عبدالرسول برازنده – رئیس دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
محمدرضا فردین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

چکیده:

در این پژوهش ،به مطالعه آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد محلول آب وگلیسیرین پرداخته شده است.بدین منظور، توسط وسیله آزمایشگاهی ساخته شده ،داده های نسبتا دقیقی در غلظت های مختلف گلیسیرین ( ۱۵ تا۹۰ درصد) جمع آوری شده و نتایج حاصل از جابجایی آزاد این محلول ، با نتایج حاصل از تئوری ها و مدل های پیش گویی قبلی مقایسه گردیده است. نتایج این مقایسه ها نشان می دهد که از میان مدل های موجود ، تنها مدل چرچیلهمخوانی مناسب تری با داده های آزمایشگاهی دارد. در نهایت مدلی تجربی بر پایه نتایج آزمایشگاهی ارائه شده است که همخوانی مناسبی با نتایج آزمایشگاهی دارد. لازم به توضیح است که مدل چرچیل دارای حداکثر خطای ۲۳ درصد بوده در حالیکه مدل ارائه شده دارای حداکثر خطای ۹ درصد می باشد