سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید مسجدسرایی – دانشگاه سمنان
سجاد فضلعلی –

چکیده:

حضرت علی ع به عنوان جانشین پیامبر ص و تجلی بخش صفات الهی و نمونه از یک انسان کامل می باشدو ایشان درهمه زمینه ها ازجمله مدیریت دربالاترین جایگاه قراردارد ما دراین تحقیق بناداریم ازالگوی مدیریتی ایشان بهره ببریم دراین راستا به بحث درباره عنصرمصلحت درتصمیمات آن حضرت دردو دوره از حیات با برکت ایشان دوره خلفا و دوران خلافت ایشان که هرکدام دارای ویژگیهای خاص خودش است می پردازیم و اشاره ای به ذکر برخی ازمصلحت اندیشی های آن بزرگوار خواهیم داشت نتایج حاکی ازاین است که امام ع درمدیریت خویش تنها خدا را درنظر دارد و هرگونه مصلحت اندیشی ایشان درجهت کسب رضایت پروردگار می ب اشد.