سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی شریعتی – اعضای شورای ملی زیتون شعبه اصفهان
علیرضا هراتیان –

چکیده:

دراین مقاله رضایت مصرف کننده روغن زیتون ارگانیک را بررسی می شود این مطالعه با استفادهاز آنالیز چند معیاری تقدمی و سلیقه و نگرش مصرف کننده را مورد آزمایش قرا رمیدهد رضایت جهانی مشتری برای روغن زیتون ارگانیک به ۵ معیار بستگی دارد سلامت ، قیمت / کیفیت ، بسته بندی، مشخصه های خاص و تبلیغ و تمایل یک آنالیزی به منظور بدست آوردن نقاط ضعف و قوت روغن زیتون ارگانیک درمقایسه با روغن زیتون معمولی دراین مطالعه گنجانده شده است که یک برنامه ریزی استراتژیک کارآمد برای بهبود تولید این نوع روغن زیتون نیازمند به نظر می رسد توصیه هایی که استراتژ ی های نفوذ در بازار جایگزین را ارزیابی می نماید به همراه بازار کنونی می توان ند منجر به موثرترین تکنیک های بازاریابی بهینه برای اصلاح خصوصیت تولیدات شود.