سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا هاشمی پرپنجی – دانشگاه پیام نور
بابک درویش روحانی – دانشگاه پیام نور

چکیده:

درکشور ما تاکنون اقدامات مفیدی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی به ثمر رسیده است. اما همچنانپتانسیلهای بسیار گسترده ای برای بهینه سازی مصرف انرژی در کشور وجود دارد، در بخش ساختمان بیش ازیک سوم انرژی مصرفی کشور به هدر می رود یعنی سالیانه بیش از ده میلیارد دلار!؟. این در حالی است که بااستفاده از فناوریهای نوین و هوشمند در ساختمانها، می توان بطور قابل توجهی در مصرف انرژی صرفه جویینمود. در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و میزان صرفه جویی حاصله بعد از بکارگیری روشهایهوشمند، ارزیابی شده است.