سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیده گروسی – کرمان – دانشگاه شهید باهنر –دانشکده علوم انسانی –گروه علوم اجتماع

چکیده:

از آنجا که مصرف فست فود در سراسر جهان رو به گسترش است ،بررسی این عادت خوردن به عنوان یک رفتار اجتماعی لازم است. نظریه های متعددی می توانند این مساله را تبیین نمایند اما نظریه رفتار برنامه ریزی شده به لحاظ کاربرد وسیع در مطالعات مربوط به رفتارهای بهداشتی مناسبتر است. این نظریه با سه مولفه اصلی یعنی نگرشها ،ارزشهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده به تبیین گسترش مصرف فست فودها کمک می کند. هسته مرکزی تمام این مولفه ها،باورها هستند .لذا بر اساس این نظریه تغییر هر نوع رفتار تغذیه ای با اتکا به افزایش آگاهی ها بدون توجه به باورهای موجود بعید به نظر می رسد.