مقاله مصرف داروی نامناسب در سالمندان ترخیص شده از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از معیار Beers که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در سالمند از صفحه ۵۶ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: مصرف داروی نامناسب در سالمندان ترخیص شده از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از معیار Beers
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف داروی نامناسب
مقاله معیار Beers
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: والی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی فروشانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی بتول
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری کامرانی احمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعات نشان داده است که افراد مسن نسبت به دیگر گروه های سنی، بیشتر به بیماری های مزمن مبتلا شده و تحت درمان می باشند و درنتیجه از داروهای بیشتری استفاده می کنند. به دلایل بسیاری، سالمندان در معرض خطر مشکلات مرتبط با دارو هستند که از جمله آنها تغییرات مرتبط با سن در فارماکوکینتیک (Pharmacokinetics) و فارماکودینامیک (Pharmacodynamics) داروها است که عملکرد داروها را در بیماران سالمند، تغییر می دهد. استفاده داروی نامناسب در بیماران سالمند، منجر به واکنش های دارویی نامطلوب می گردد. شناسایی اینگونه داروها و عدم تجویز آنان برای این گروه سنی، مانع از بروز حوادث نامطلوب و ارتقای کیفیت خدمات درمانی برای آنان میگردد.
روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی بر روی ۲۱۲ نفر از سالمندانی که در رده سنی ۶۰ سال و بالاتر قرار داشتند و در دو بیمارستان عمومی – آموزشی و دو بیمارستان عمومی – غیرآموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران بستری و سپس ترخیص شده بودند، انجام گرفت. پرسشنامه معیار Beers (Beers criteria) به منظور شناسایی مصرف داروهای نامناسب مورد استفاده سالمندان و تداخلات دارو – بیماری در سالمندان ۶۰ سال و بالاتر، به عنوان ابزار سنجش مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سنی سالمندان مورد مطالعه، (SD= 6.82) 69.32 سال بود. مصرف داروی نامناسب در میان سالمندان %۲۰٫۷۵ بود. بیشترین داروهای نامناسب مورد استفاده، (%۱۶٫۶۶) Alprazolam، (%۱۴٫۲۸) Chlordiazepoxide، (%۱۱٫۹۰) Fluoxetine و (%۱۱٫۹۰) Oxazepam برآورد گردید و بیشترین میزان تداخل دارو – بیماری مربوط به تداخل ناهنجاری های لخته خون با داروی (%۲۹٫۴) Clopidogrel بود. بیشترین طبقه دارویی مورد استفاده سالمندان مورد مطالعه از داروهای نامناسب، بنزودیازپین ها (%۴۹٫۹۸) بودند. رابطه آماری معنی داری بین میزان درآمد با مصرف داروی نامناسب وجود داشت (P= 0.041).
نتیجه گیری: میزان مصرف داروی نامناسب در میان سالمندان کشور در مقایسه با بسیاری از کشورها زیاد می باشد. مصرف چنین داروهایی، سالمندان را در معرض واکنش های دارویی نامطلوب قرار می دهد.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که نیاز به تدوین و عملیاتی نمودن دستورالعمل های علمی استفاده از داروها، ارتقای معیارهای استفاده از آنها، و بهبود آگاهی پزشکان وجود دارد و این امر می تواند منجر به پایش توام با دقت در رژیم دارویی بیماران سالمند گردد. برگزاری دوره های آموزشی برای پزشکان برای آموزش چنین مواردی ضروری به نظر می رسد.