سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی کوهکن – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

برنجsativa oryza l بعدازگندم Triticum aestivum l. مهمترین محصول زراعی می باشد برنج غذایی بیشتر از نصف جمعیت جهان را تشکیل میدهد که این جمعیت اغلب درکشورهای درحال توسعه می باشد این محصول یک سوم کل نواحی تحت کشت غلات را شامل می شود و ۶۰-۳۵ درصد کالری ۲/۷ میلیون جمعیت جهان را تامین می کند بدین ترتیب برنج به میزان زیادی عناصرغذایی نیاز دارد تا به حداکثر عملکرد برسد استرس عناصر غذایی درخاک روز به روز درحال افزایش است استفاده مداوم کودهای شیمیایی تخلیه سریع مواد آلی خاک می شود و بخصوصیت فیزیکی و شیمیایی خاک آسیب می رساند و به علاوه سبب کمبود عناصرغذایی ریزمغذی می شود عملکرد این محصول به قابلیت دسترسی عناصر دارد از میان عناصر غذایی نیتروژن عنصری است که درمزارع برنج به میزان زیادی مصرف می شود و نقش اصلی دربدست آوردن عملکرد ایده آل دارد.