سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پریسا حاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
مهدی حاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
محبوبه محمدی مفرد –

چکیده:

مصرف آب درتصفیه خانه نفت خام عمدتا دردو ناحیه اصلی صورت میگیرد یکی درتولیدات بخار ودیگری درسرویسهای بخار است بعضی از ابها نیز برای زدودن ترکیبات غیرآلی انحلال پذیر درآب ازجریانهای هیدروکربنی استفاده میشود بخاری که گاهی درتماس مستقیم با هیدروکربن ها بوده منجر به تولیدات پساب فرایندی می شود جبران کننده آب خنک کننده و جبران کننده آب تغذیه دیگهای بخار به منظور جبران تعادل یوتیلیتی های کاربرد پذیری های آب و آبهای قابل آشامیدن برای هرمشخصه چیزی درحدود ۴۰تا۴۵ درصد کل آب مصرفی تخمین می خورددرکاربرد واقعی می توان گفت که نیازهای آب فرایندی اغلب اوقات توسط بخار کندانس شده مرتفع می شود که این خود بصورت یک افزایش درنرخ جبران آب تغذیه دیگ بخار تفسیرمیشود عمدتا پساب فرایندی ناشی شده از بخار یا محصول میعان درارتباط مستقیم با جریان فرایندی با برای تمیز کاری و یا واترفلاشینگ آب را با فشارریختن مورد استفاده قرارمیگیرد.