مقاله مشکل واحد انتخاب و راه حل واقع گرای ساختاری هستی شناختی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در جستارهای فلسفی (پژوهش های فلسفی) از صفحه ۷۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مشکل واحد انتخاب و راه حل واقع گرای ساختاری هستی شناختی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واقع گرایی ساختاری هستی شناختی
مقاله واحد انتخاب
مقاله دیدگاه سمانتیکی
مقاله دیدگاه نحوی
مقاله نظریه تکامل از طریق انتخاب طبیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یغمایی ابوتراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود پاسخ های متعدد به پرسش واحد انتخاب در زیست شناسی تکاملی، واقع گرایی علمی را در دو سطح با مشکل مواجه می کند: سطح روش شناختی و سطح هستی شناختی. در این مقاله نشان داده می شود که راه حل الیزابت لوید، که مبتنی بر دیدگاه سمانتیکی در مورد نظریه های علمی است، می تواند مشکل روش شناختی را حل کند، اما مشکل هستی شناختی را باقی می گذارد. در ادامه مقاله، بر اساس واقع گرایی ساختاری هستی شناختی و با کنار گذاشتن متافیزیک جزء شناختی، راه حلی برای مشکل هستی شناختی پیشنهاد می شود.