سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ریحانه ریاحی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
اسدالله زمانی پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

چکیده:

آموزش وسیله تولید دانایی وتوانایی درملک وجود انسان است و انسانی توانمند است که قبلا جوهره دانایی و توانایی را درتمام اجرا وجود خود ذخیره کرده باشد اموزش درایران بعد از مشروطیت توسعه یافت و موتور توسعه را به حرکت در آورد لیکن چون بخش کشاورزی ایران درآن ادوار نسبت به سایر بخشهای اقتصادی توسعه یافته تر بود لذا توسعه نباید از طرف آموزش شروع می شد همین اشتباه باعث عدم توفیق ان شد مضافا این که مشکلی پیچده و محرز و غامض به نام بیکاری فارغ التحصیلان را به وجود آورد که هنوز هم ادامه دارد برای حل این مشکل درطول یکصد سال گذشته از راه حل های انحلال و انتقال مدارس فلاحتی استفاده شده و استخدام دولتی فارغ التحصیلان راه حل سوم تلقی گردیده که البته از نظر فارغ التحصیلان بهترین بوده است اخیرا راه حل چهارمی از طریق تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ارایه شده استکه طی آن حل مشکل عدم اشتغال فارغ التحصیلان به خود آنها واگذار گردیده است