سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صابر محمودی – مهندس شیمی آزاد اسلامی واحد امیدیه
فاطمه پورجمالی – کارشناس شیمی کاربردی آزاد اسلامی واحد امیدیه
رضا رستمی – مهندسی مخازن نفت آزاد اسلامی واحد امیدیه
رفعت محمودی – مهندسی صنایع پیام نور کرمانشاه

چکیده:

با نگاه دقیق به پروسه تولید و توسعه مخزن آن را فرایندی عمیق و برخوردار از متغیرهای پیچیده و درهم تنیده خواهیم یافت کنترل نظامیافته این متغیرها جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مدیریت مخزن نام دارد مکانیسم تعیین و تنظیم اهداف نیز مرحله ای اساسی از پروسه طولانی مدیریت مخزن است که دارای زوایا و ابعاد مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی، انسانی و غیره است درک و شناخت مدیریت مخازن در چند سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است به طوریکه به تدریج شاهد شکل گیری متدولوژی واحدی جهت تسهیل دراجرای فرایند مدیریت مخزن هستیم مدیریت مخزن درتعریف امروزی آن جامع انواع ملاحظات فنی، اقتصادی، زیست محیطی اجتماعی و غیره می باشد متاسفانه عدم اگاهی از علم مدیریت و صیانت در برداشت از مخازن کشور در گذشته موجب شده است و ضعیت تولید از این منابع عظیم را با چالشی بزرگ رو به رو سازد و موجب کاهش تولید مخازن درکوتاه مدت می شود دراین تحقیق سعی شده است با بررسی چالشهای پیش روی مدیریت صیانتی مخازن کشور به ارائه راهکارهایی برا ی رفع این مشکل بپردازد.