سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا عزیزی راد – فناوری اطلاعات ، دانشگاه گیلان ، ایران
رضا ابراهیمی آتانی – دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران

چکیده:

شبکههای حسگر بیسیم شبکهایی شامل چندین حسگر میباشد که بدون نیاز به زیرساخت، محدودهایی را تحت نظارت قرار داده و با همکاری یکدیگر وظیفهایی را به انجام میرسانند. پوشش یکی ازموضوعات مهم در شبکههای حسگر بیسیم میباشد و به عنوان یکی ازمولفههای کیفیت خدمات مطرح است. این مقاله به بررسی روشهای گوناگونی که به بهبود پوشش کمک مینماید پرداخته است. حسگرها ازنظر قابلیت حرکت به دو دسته ثابت و متحرک تقسیم میشوند. برای بهبود پوشش میتوان با به کارگیریی الگوریتمهایی شکاف را کشف و حسگرهای ثابت بیشتری در این نواحی مستقر نمود، یا با استفاده ازحسگرهای متحرک شکاف را پوشش داد. گرههای متحرک کارایی بالایی نسبت به گرههای ثابت دارند ولی استفاده از این حسگر ها دو مشکل را درپی دارد. اول اینکه حسگرهای متحرک انرژی زیادی مصرف نموده واز طرف دیگر هزینه مادی استفاده از این گرهها بیشتر از گرههای ثابت است. در انتها روشی ارائه شده است که در این روش ناحیه تحت نظارت را به سه زیر ناحیه ۱ کم اهمیت ۲ با اهمیت ۳ پراهمیت تقسیم – – – نموده. در محیط پر اهمیت از حسگرهای متحرک ، در محیط با اهمیت از حسگرهای ثابت و متحرک همراه با هم و در نهایت در محیط کم اهمیتاز حسگرهای ثابت استفاده میشود. این راه حل در هر دو نوع استقرار از پیش تعیین شده و تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است