سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی هادی زاده – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران

چکیده:

مدیریت شبکه برق و ذخیره انرژی با استفاده از نیروگاههای تلمبه ذخیر های، بهترین روش متداول در جهان است. شناسایی ساختگاه مناسب برای احداث یک نیروگاه تلمبه ذخیرهای به عوامل بسیار زیادی وابسته است. معمولاً استفاده از مخازن سدهایموجود و همچنین مخازن طبیعی نه تنها موجب کاهش هزینه های طرح میشود، بلکه در در بعضی از موقعیتها و به دلیل وجود محدودیتهای ویژه، استفاده از این مخازن تنها گزینه مناسب خواهد بود. نزدیکی به مرکز بار شبکه برق همراه با تأمینحداقل آبدهی و ارتفاع مورد لزوم و همچنین عوامل اجتماعی و محیط زیستی منطقه، از جمله این محدودیتها است. استفادهاز برخی از این مخازن با مشکلاتی همانند عدم امکان تخلیه آنها در دوره ساخت سازههای مستغرق، عدم تأمین حداقل عمق استغراق روی دهانه آبگیر، وجود مشکلات زیست محیطی و همچنین لزوم علاج بخشی و رسوب زدایی مواجه میشوند. دراین مقاله ضمن بررسی این مشکلات، بر اساس تجارب مطالعاتی و اجرایی داخل و خارج کشور، راهکارها و روشهای عملیبرای آنها پیشنهاد شده است.