سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید حسین حسینی – دانشگاه تبریز-دانشکده فنی-شرکت برق منطقه ای آذر باجان
افشین روشن میلانی – دانشگاه تبریز-دانشکده فنی-شرکت برق منطقه ای آذر باجان
حسن صباوند منفرد – دانشگاه تبریز-دانشکده فنی-شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از لامپ های کم مصرف با تبلیغات و توصیه های مختلفی پیشنهاد شده است(۱و۲و۳ ) و تا به حال هیچگونه مشکل جدی در رابطه با از دست دادن کیفیت برق رسانی به مصرف کنندگان از بابت استفاده از این لامپ ها گزارش نشده استکه عمده دلیل آنناشی از استفاده کم ابن لامپ ها در حال حاضر، نسبت به سهم کل بار روشنایی شبکه و پایین بودن میزان فروش در کشور می باشد. با توجه به راه اندازی کارخانه های جدیدتولید کننده ی این نوع لامپ ها و استقبال مصرف کنندگان، استفاده از این لامپ ها به صورت فزاینده ای در حال رشد و توسعه می باشد. لذا بررسی و تحلیل اثرات ناشی از کاربرد انبوهلامپ های فوق بر روی تجهیزات شبکه و پیشگیری از خطرات ناشی از آنها در بدو توسعه امری ضروری می باشد. چنانچه استفاده از این لامپ ها افزایش یافته و سهم عمده ای از بار روشنایی و کل شبکه را در بر گیرد با توجه به بالا بودن ضریب کل اعوجاج ناشی از درصد بالای هارمونیکهای تولیدی و تاثیر سوء آن بر روی تجهیزات الکتریکی شبکه احتمال فرو پاشی و یا قطع حفاظتی بی مورد سیستم توزیع را به دنبال خواهد داشت(۴) و با نگرشی نه چندان امیدوتر کننده ممکن است جایگزینی لامپ های فوق به جای لامپ های رشته ای را با محدودیت قابل ملاحضه ای مواجه سازد. در هر صورت شرکت های برق به منظور جلوگیری از مشکلات ذکر شده مجبورند از هم اکنون در فکر طراحی و صرف هزینه های لازم جهتنصب فیلتر های مناسب باشند، در غیر این صورت توجیه اقتصادی استفاده از لامپ ها زیر سوال خواهد رفت. این مقاله به منظور روشن تر شدن مشکل از یک مجتمع مسکونی که روشنایی آنها با لامپ های کم مصرف جایگزین گردیده، سود برده و با افزایش در صد استفاده از لامپ های کم مصرف نسبت به کل انرژی مصرفی مجتمع، ضریب کل اعوجاج هارمونیکی را استخراج و احتمال خطای فاحش در اندازه گیری و ثبت انرژی مصرفی را نیز مورد بررسی قرار داده و در خاتمه با استفاده از الگوی فوق و مشابه سازی نتایج آن بر روی شبکه به تحلیل هر چند مختصر پیرامون موضوع بپردازد.