سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عادل میاح پور – کارشناس سد و شبکه – سازمان اب و برق خوزستان
فرید مقدم – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی – سازمان اب و برق خوزستان

چکیده:

معمولا مطالعات مراحل مختلف و طراحی شبکههای آبیاری و زهکشی بر اساس شرح خدمات تیپ ، آئین نامه ها و دستور العمل های موجود انجام گرفته و اجرای آنها بر اساس نقشه های نهایی ارائه شده توسط مشاور انجام می پذیرد. یکی از مشکلاتی که دستگاههای اجرایی پس از اتمام مراحل ساخت و در زمان تحویل موقت پروزه ها با آن برخورد می نمایند نواقص و ایراداتی می باشد که شرکتها و متولیان بهره برداری آنها را مانع بهره برداری بهینه از شبکه ها می دانند. این نواقص را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود ؛ یک دسته نواقصی که بدلیل عدم تطبیق موارد اجرا شده با نقشه ها و اسناد مصوب بوجود آمده است و دسته دیگر کاستی هایی می باشند که در نقشه ها و اسناد مصوب لحاظ نشده اند ولی بنظر بهره بردار مرتفع کردن انها جهت بهینه نمودن بهره برداری از شبکه احداث شده ضروری می باشد . با توجه به تجربیاتی که بهره برداران در شبکه های ابیاری و زهکشی دارند در حین بهره برداری موارد و ملزوماتی باری بهره برداری بهینه از شبکه ها نیاز دارند که ممکن است در دیدگاههای عمومی مشاورین که کارشناسان آنها اغلب از این مسائل آگاهی کامل ندارند وجود نداشته باشد . بخصوص اینکه بعضا شرایط محیطی ، اجتماعی و حتی سیاسی منطقه ممکن است در نحوه بهره برداری از شبکه ها ضروریاتی از نظر فیزیک شبکه بوجود بیاورد که خاص همان منطقه می باشد. بنابراین اعمال دیدگاه آنها در موفقیت بهره برداری از شبکه و تکمیل سازه ها ، جاده های دسترسی ، سیستم های حفاظتی و حراستی و …. بسیار مهم بوده و لازم است مشاورین و مجریان پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی از ان بهره مند گردد. در این مقاله نواقص بوجود آمده در برخی شبکه های آبیاری و زهکشی جدید الاحداث که ناشی از ضعف اطلاعات فنی و اجتماعی مهندس طراح می باشد بیان می گردد.