سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هادیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

این مقاله تفاوتهای طراحی و تولید کانکتورهای انشعاب غیراستاندارد که متاسفانه بطور گسترده درشبکه های توزیع کابل خودنگهدار فشارضعیف کشور درحال استفاده هستند را با نمونه های استانداردخارجی مطرح می کند سپس با تاکید برلزوم بکارگیری کانکتورهای انشعاب با پیچ فوقانی برنده خودکار عدم اعمال گشتاور مناسب و تاثیر آن برمقاومت اهمی کانکتورها را براساس نتایج آزمایشات انجام شده ارایه می نماید همچنین به عنوان یک آزمایش جدید تاثیر اشعه ماورا بنفش بروی پیچ کانکتورهای انشعاب بعضی از تولید کنندگان داخلی که سرپیچ کانکتورهای آنها پلاستیکی می باشد ارایه می شود نتایج آزمایشات برای چند نمونه از کانکتورهای انشعاب تولیدی شرکت های معروف داخلی ارایه و با نمونه های خارجی مقایسه میشود لازم به ذکر است کانکتورهای انشعاب یکی ازمهمترین عوامل افت ولتاژ و افزایش تلفات انرژی درشبکه های کابل خودنگهدارمیب اشند.