سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمرتضی ناصریان – کارشناس ارشد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

چکیده:

کاربرد ترابری ریلی به لحاظ مزایا و محدودیت های آن به ترابری انبوه و مستمر بار و مسافر بین مبادی و مقاصد معین محدود می گردد درکشور ما استفاده از راه آهن بسیار کمتر از نیاز ترابری کشور می باشد و این موضوعتبعات قابل توجه اقتصادی و اجتماعی در پی داشته و لذا سیاست توسعه شبکه وافزایش عملکرد و سهم راه آهن از ترابری کشور مدنظر مسئولان کشور می باشد و درسندهای قانونی متعددی براین سیاست تاکید شده است برای این منظور بایستی ابتدا مشکلات موجود برای توسعه و ترویج راه آهن درایران شناسایی شود برخی مشکلات تاریخی بوده و برخی ناشی از سیاستهای اقتصادی جاری درنحوه توزیع اعتبارات و یارانه ها و برخی نیز براثر فقدان برنامه های جامع و استراتژیک دربخش حمل و نقل روی داده است کمبود دانش مهندسی راه آهن دولتی بودن بهره برداری تحریم اقتصادی و برخی تصمیم گیری های اشتباه بررکود راه آهن موثر بوده اندو برای رفع مشکلات بایستی با نگرشی جامع درکل بخش حمل و نقل اصلاحات اساسی مطابق طرح جامع حمل و نقل صورت گیرد هماهنگی بین شیوه های ترابری انتخاب مناسب طرح های جدید توسعه شبکه و تحول اداری در راستای ارتقای بهره وری و پاسخگویی از ضرورتهای عملی نمودن سیاست توسعه و ترویج راه آهن می باشند.