سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی ایزدبخش – دانشجوی دکترای سازه های ابی و مدیر پروژه مهندسین مشاور گاماسیاب
محسن لرستانی – کارشناس مهندسی عمران

چکیده:

یکی از سازه های مهم در نگهداری آب به منظور ذخیره سازی و استفاده در شبکه های اب شرب و کشاورزی مخزن بتنی است مخازن بتنی عموما به دلایل اجرایی با مقاطع مستطیلی و تدرتا مربعی اجرا می شوند این مخازن به دو شکل کلی مخازن مدفون و مخازن نیمه مدفون تقسیم بندی می گردند طرح تیپ مخازن بتنی در احجام ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰، ۱۵۰۰۰، ۲۰۰۰۰، متر مکعب به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و کلیه جزئیات اجرایی آن ارایه شده است لکندر هنگام اجرای این مخازن مشکلاتی همچون آب بندی مخزن وجود درزهای اجرایی و ساخت تاسیسات داخل مخزن اتاقک شیرالات و اتصالات، زهکشی کف مخزن و معضلات بهره برداری و نگهداری مشاهده می گردد هدف این مقاله ارایه تجربیات ساخت ، مشکلات اجرایی و بهره برداری اینده از مخازن بتنی نگهدارنده آب و نهایتا پیشنهاد برای رفع آنها است.