سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود خیامی – کارشناس ارشد عمران آب
حسین قربانی زاده خرازی – ریاست دانشکده آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علی شیرافروس – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

چکیده:

رودخانه از زمانهای گذشته همواره مورد توجه انسان بوده و در نتیجه شهرهای بزرگ در اطراف آنها تشکیل شده است شکل گیری شهرها و انجام فعالیتهای انسانی در محدوده اطراف رودخانه مشکلاتی را نیز به همراه داشته است به هنگام ایجاد سیلاب در رودخانه حجم زیادی از آب به داخل شهرها و مراکز تجمع انسانی وارد می شود که بطور ناگهانی خسارات جانی و مالی فراوان به بار می آورد این خسارات و مشکلات ناشی از آن محققین و مهندسین را وادار کرد که برای پیش بینی از وقوع سیل و کنترل سیلاب بدنبال ابزار مدرنی باشند که بتوان با اتکا بر آن چاره ای نو جهت کنترل و مدیریت این پدیده بدست اورد و ازطرفی قانون گذاران و اهل فن را بر آن داشت که در هنگام سیلاب جهت رعایت حق و حقوق رودخانه ها و جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی به انسانها اقدام به تدوین قوانین و ایین نامه هایی دراین زمینه بنمایند.