مقاله مشهورات در اندیشه ابن سینا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در حکمت سینوی (مشکوه النور) از صفحه ۶۳ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: مشهورات در اندیشه ابن سینا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابن سینا
مقاله مشهورات
مقاله یقینیات
مقاله صدق
مقاله جدل
مقاله برهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالحسنی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی مهر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مساله های جنجال برانگیز در حکمت عملی و منطق ابن سینا، تفسیر دیدگاه وی در باب آرا محموده است. تفاسیر متفاوت از مشهورات خاص و عام که غالبا از دغدغه های کلامی، اخلاقی، اصولی و غیره متاثر است، تحلیل های متعارضی از آرا محموده را رقم زده است. داوری در این باره در گرو مداقه در کل نظام منطقی و حکمی مرتبط با مشهورات در اندیشه ابن سینا است که تاکنون بدان پرداخته نشده است. از نظر ابن سینا، شهرت تابع اجزا قضیه نیست بلکه امری عارضی است که بر پایه حقیقت استوار نبوده و خاستگاهش اجتماع است. در باب برهان می توان از صدق و برهان پذیری مشهورات سخن گفت؛ اما در باب جدل تنها از حیث شهرت به این قضایا پرداخته می شود. نگاه ابن سینا به این قضایا کاملا ابزارانگارانه است؛ زیرا از نظر وی مشهورات معرفت بخش و مفید یقین نیستند و تنها کارکردی مدنی دارند. این مقاله می کوشد تا با رویکردی تحلیلی به عنوان درآمدی بر تحلیل آرا محموده به واکاوی اندیشه ابن سینا در باب مشهورات بپردازد.