سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان بهارزاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مرتضی شمعانیان – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق به بررسی ریز ساختار و سختی سنجی پوشش آلیاژ استلایت ۶ ایجاد شده بر روی زیر لایه فولاد St37 بوسیله فرایند پاشش حرارتی HVOF پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا نمونه هایی از فولاد DINI.2356 تهیه شد و سپس توسط فرایند HVOF پوشش استلایت ۶ با نسبت اکسیژن به سوخت ۳ بر سطح آنها رسوب داده شد. ریز ساختار، تخلخل ، فاز شناسی پوشش ایجاد شده توسط تجهیزاتی نظیر میکروسکوپ نوری، دستگاه پرتو پراش ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به آزمون طیف سنج انرژی (EDS) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین آزمون ریز سختی سنجی نیز بر روی سطح مقطع پوشش انجام شد. یافته های پژوهشی نشان داد که پوشش ایجاد شده دارای یک ساختار لایه ای بوده که در آن تخلخل، ذرات ذوب نشده و نیمه ذوب شده وجود داشت. تخلخل پوشش در حدود ۲% و سخت آن نیز در حدود ۷۰۰ ویکرز بوده و ضخامت آن ۶۰۰ تا ۶۵۰ میکرون بود. همچنین نتایج آنالیز XRD پوشش ایجاد شده دلالت بر این امر داشت که در حین فرایند پاشش هیچگونه نغییر فاز محسوسی در پودر رخ نداده است.