سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر شرکت – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود منیر واقفی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در تحقیق حاضر عوامل موثر بر رسوب و رفتار تریبولوژیکی پوشش های الکترولس کامپوزیتی نیکل-فسفر و الکترولس کامپوزیتی کاربید کروم – نیکل کروم بر روی زیر لایه ی قولاد کم کربن به منظور بهبود خواص زیر لایه فولادی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفت. شرایط بهینه ی پوشش دهی بر اساس نرخ رسوب دهی، توزیع ذرات در سطح پوشش و مقطع آن و کیفیت پوشش تعیین گردید. پس از قرار دادن پوشش ها در شرایط عملیات حرارت گوناگون دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد و زمان یک ساعت پوشش دهی، بهترین شرایط عملیات حرارتی در نپر گرفته شد. پوشش های حاصل بر روی لایه ی فولادی مورد ارزیابی توسط آنالیز XRD،میکرو سختی سنجی ، EDX و SEM نسبت به سایر پوشش ها و پوشش الکترولس مقاومت سایشی بهتری بر روی یر لایه ی فولادی کم کربن داشته و سختی پوشش کامپوزیتی حاصل با میانگین ضخامت ۴۰µm پس از عملیات حرارتی به مدت یک ساعت در دمای ۴۰۰ درجه سانتی گراد به مقدار تقریبی ۱۰۰۰ ویکرز می رسد.