سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نصیر بربط – کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ته
کریم زنگنه مدار – دانشیار – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مسعود میرجانی – محقق ارشد- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق پودر تیتانیم خالص تجاری با اندازه متوسط ۴۵ میکرون توسط فرآیند آبکاری الکترولس نیکل پوشش دهی شده است. به منظور ایجاد پوشش نیکل خالص بر روی ذرات پودر تیتانیم از روش آبکاری الکترولس در محلول کلرید نیکل و احیا کننده هیدرازین هیدرات استفاده گردید. تاثیر زمان آبکاری بر مورفولوژی و اندازه ذرات پودر نهایی و مقدار نیکل پوشش دهی شده بر روی پودر تیتانیم توسطXRF و EDS ،SEM مورد مطالعه قرار گرفت. زمان آبکاری ۲و۵ ۱۲ ساعت در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهدکه با افزایش زمان آبکاری، مقدار پوشش نیکل رسوب یافته بر سطح ذرات تیتانیم بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. همچنین توزیع ذرات پودر تیتانیم با افزایش زمان آبکاری یکنواخت تر می شود. مقدار نیکل رسوب یافته در زمان های آبکاری انتخابی، در محدوده ۲۹ % تا ۹۴ % تعیین گردید