سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهره محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ص
نوراله میرغفاری – دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد سراجی – دانشیار گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

لجن های نفتی عموماً ناشی از ته مانده های نفتی، پساب ها و ضایعات مراحل مختلف جداسازی می باشند و به علت تنوع زیاد در کیفیت نفت خام و تفاوت در پروسه های جداسازی نفت از آب، دارای ترکیب متنوع و پیچیده ای هستند که در صنایع نفت به مقدار فراوان تولید می شوند. در این مطالعه، نمونه لجن نفتی از یکی از مخازن ذخیره سوخت های سنگین در شرکت پالایش نفت اصفهان با هدف بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن به وسیله آنالیز تقریبی، آنالیز عنصری، آنالیز حرارتی، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه و کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی، جمع آوری گردید. نتایج حاصل از آنالیز عنصری نشان داد که کربن (۴۸/۸۰ درصد) و هیدروژن (۵۸/۱۴ درصد)، از عناصر اصلی موجود در این پسماند محسوب می شوند. مقایسه غلظت فلزات سنگین بدست آمده با استانداردهای میزان فلزات سنگین در لجن ها و پسماندهای خطرناک نشان داد که غلظت فلزات سنگین موجود در نمونه لجن نفتی پایین تر از حد مجاز فلزات سنگین از سوی U.S. EPA و میزان نیکل و کروم کمی بالاتر از ماکزیمم حد مجاز معرفی شده از سوی EU می باشد. اطلاعات بدست آمده از طیف سنجی نشان داد که ترکیبات آلیفاتیک فراوان ترین ترکیبات را در لجن نفتی مورد مطالعه دارند. نتایج حاصل از این مطالعه، می تواند اطلاعات بنیادی و مناسبی را در ارائه روش های تصفیه ای مناسب به منظور مدیریت صحیح این پسماند در اختیار محققان قرار دهد.